Robotica en automatisering

Robotica en automatisering – het heden en een blik op de toekomst. Dit is het tweede deel van ons artikel over de geschiedenis van RPA.

Hoewel de technologie al een tijdje aan het groeien was, dateert de ontwikkeling van de uitdrukking “gerobotiseerde procesautomatisering” pas uit 2000. RPA is een groeiende technologie. Desondanks blijft het afhankelijk van AI-technologie, screen scraping en workflowautomatisering. Robotica en automatisering tillen deze technologieën naar een hoger niveau, met een aanzienlijke verbetering van de functionaliteiten als gevolg.

RPA is zeer afhankelijk van screen scraping en workflowautomatisering, maar alleen voor het leveren van meer voordelen aan de gebruikers. In plaats van afhankelijk te zijn van code, zoals bij screen scraping, laat robotica- en automatiseringssoftware gebruikers door middel van drag-and-drop-functies op een visuele manier en zonder enige coderingskennis zelf automatiserings- en beheerworkflows opstellen. Daarnaast maken sommige robotica- en automatiseringssystemen, in tegenstelling tot de meeste webscraping-programma’s, gebruik van technologieën voor optische tekenherkenning (optical character recognition, OCR), om zich aan te passen aan de veranderende websites zonder de noodzaak voor tussenkomst van een individu.

Robotica en automatisering zijn ook gebouwd op kunstmatige intelligentie. Deloitte suggereert dat RPA een combinatie is van kunstmatige intelligentie en automatisering: “Gerobotiseerde procesautomatisering (RPA), een synoniem voor AI, is het gebruik van technologieën die medewerkers binnen een bedrijf de mogelijkheid geven om computersoftware of een ‘robot’ te configureren om te beredeneren, informatie te verzamelen en te extraheren, patronen te identificeren en zich aan te passen aan nieuwe situaties en omgevingen.”

Hoe ziet de toekomst van Robotica en automatisering eruit?

De groei van robotica- en automatiseringssystemen heeft al een lange weg afgelegd en toch verandert RPA nog steeds de manier waarop bedrijven hun zakelijke activiteiten aanpakken, met name met betrekking tot het schalen en stroomlijnen van processen. De precieze, superieure automatiserings- en roboticatechnologie heeft dankzij de voordelen die het met zich meebrengt en het gemak waarmee deze zijn toe te passen haar weg naar de voorgrond gebaand. Toch wordt er van de automatiseringsmarkt verwacht dat deze zich altijd verder zal ontwikkelen en er zullen in de nabije toekomst dan ook nog geavanceerdere RPA-oplossingen worden ontwikkeld.

De sectoranalisten verwachten dat het combineren van precieze robotica- en automatiseringsoplossingen met intelligentere technologieën uitstekende potentie zal hebben voor grootschalige implementatie in allerlei verschillende sectoren. Zo zijn machine learning en cognitive computing bijvoorbeeld technologieën die zich bezig houden met het leren over een deel van de computer of toepassingen dat verder gaat dan de eerste programmering, in veel opzichten zoals een mens zou reageren in vergelijkbare situaties. Deze platforms kunnen onverwachte defecten en uitzonderingen in een bedrijfsproces oplossen, waarbij ze leren en zich aanpassen op basis van eerdere ervaringen en handelingen. In tegenstelling tot gangbare automatiseringen, hebben zij de mogelijkheid om beoordelingsvermogen en creativiteit toe te passen op hun werkzaamheden, waardoor bedrijven profiteren van verbeterde zichtbaarheid, transparantie, communicatie en samenwerking in de gehele waardeketen.

Met de toevoeging van Robotica en automatisering om de snelheid te verhogen en het automatiseringsproces aan te vullen met machine learning, zal de intelligentere technologie zich alleen nog maar sneller ontwikkelen. Cognitieve automatisering is de toekomst. Softwarerobots zijn nu al in staat om simpele, repetitieve procedures uit te voeren, en de combinatie van RPA met deze slimme platforms zal er op korte termijn voor zorgen dat de prestaties nog beter worden en er complexe beslissingen gemaakt kunnen worden, zonder dat daar enige menselijk ingrijpen of programmering voor nodig is. Dit heeft de potentie om bedrijven nog wendbaarder en pro-actiever te maken, een cruciaal aspect op de steeds mondialere en complexere markt van vandaag.